At lægge til? Det er jo bare...


Havnemanøvre er mange nye sejleres store skræk; det er faktisk ret svært for uøvede, og der er en vis fare for at gøre skade - både på andres og egen båd. Og så er der næsten altid tilskuere! 

Med lidt øvelse lærer du hurtigt at håndtere de fleste havnemanøvre. I Sejlerbogen finder du nogle enkle retningslinjer til hvordan du får båden sikkert ind og ud – og hvordan du bedst fortøjer.

Lige præcis styrefart

Generelt er det en god idé at holde lav fart når der ikke er ret meget plads omkring båden. Lige præcis nok til at beholde god styrefart er tilstrækkelig. Det giver tid til at tage de rette beslutninger, og du gør det nemmere for andre både at forholde sig til dig. For at dreje hurtigt kan det være nødvendigt med en del motorkraft, men gør du det rigtigt, behøver farten alligevel ikke at blive stor.

Både opfører sig forskelligt

Det varierer meget hvor letmanøvrerede sejlbåde er. Langkølede både er ofte retningsstabile, og dermed ikke så nemme at manøvrere rundt med. Moderne, fladbundede både med finnekøl har mindre svingradius. Der findes alligevel løsninger i de fleste situationer, og øvelse gør mester – også her. Det er en god idé at lære din egen båd at kende ved at træne i trygge omgivelser!

Langs en bro

Der findes mange udfordringer du kan blive mødt med, når du skal manøvrere en sejlbåd i havn. I dette sejlertips begrænser vi os til at vise hvordan du sikkert og forholdsvis nemt lægger til langs en bro. Nogle af de øvrige udfordringer - sammen med blandt andet anvisninger på forskellige former for fortøjning - vender vi tilbage til i senere sejlertips.

 

 

 Gør fortøjninger klar både til forfortøjning, agterfortøjning og spring. Hæng fændere ud, primært midt på båden, i en højde passende til den bro du vil fortøje ved. Sejl med moderat fart, skråt ind mot broen (ca. 45 grader). Den som skal gå i land med fortøjningen står ved vantet, hvor båden er bredest – ikke i stævnen. Beregn plads til at kunne dreje langs broen når du kommer nærmere. 

 

 


Drej først op langs broen når du er helt tæt på. Hvor tæt varierer - både med størrelse og type båd, og hvor lang bro du har til rådighed. Sæt motoren i bak. Giv gas, så båden stopper stille og roligt op, og vrider sig videre samme vej som båden drejer. Nogen både vrider sig lettere, hvis roret lægges hårdt over modsat vej, så vandstrømmen fra skrue trækker agterstævnen mod broen.

Når det fungerer efter hensigten, vil båden ende op parallelt med broen, og mandskabet kan gå i land og fortøje. Når båden ligger i ro, kan rorsmanden gå i land med agterfortøjningen.

 

Du finder tidligere sejlertips her:
http://www.sejlerbogen.dk/seneste-nyt


Vil du ha hele historien, kan du klikke her:
http://www.sejlerbogen.dk/sejlerbogen

får du 336 sider gennemillustreret og
enkelt forklar
et sejlerstof tilsendt i posten.

Betal med følgende kort

Facebook