Sådan rider du en storm af


Undgå vind og sø fra siden, når det virkelig er stormvejr. Men skal du stikke stævnen op mod vinden, og evt. lægge drivanker? Er det bedst at ligge underdrejet? Eller er det bedre at sejle direkte med vind og bølger?

1: Sejle med vejret

I ekstremt vejr vil mange mene, at den bedste overlevelsesstrategi er at sejle med vind og sø. Kun stormfok kan være en fornuftig sejlføring. Du kan også tage alle sejlene ned, og sejle kun på riggen, men husk at ikke alle både styrer stabilt med vinden, uden et minimum af sejltryk fremme i stævnen.

At sejle med vinden forudsætter, at der er plads nok i vindens retning. Erfarne havsejlere er altid forsigtige med at sejle for tæt på en læ kyst, hvis der er fare for ekstremt vejr. For at undgå at båden havner på tværs af bølgerne, og for at bremse farten, vil lange tov hængende ud agter være til hjælp. De kan også dæmpe brydende sø noget.

Selv om situationen ikke er farlig, vil det ofte være rigtigt at vende om og sejle tilbage med vinden, eller ændre mål for turen til et sted i vindens retning.

Der er også risici ved at sejle med vinden; primært at rorsmanden kan blive udmattet og ukoncentreret, og at du før eller siden vil opleve en voldsom broach eller knock-down. Desuden flytter båden sig mange mil i en retning, som det ikke nødvendigvis er godt at bevæge sig.

 

2: Op mod vinden/drivanker

Stikker du i stedet stævnen op mod vinden, kan et drivanker være til hjælp. Det hjælper med at holde stævnen op mod bølgerne. Tovet skal være langt og elastisk, og drivankeret skal helst være i takt med bølgerne, så båd og drivanker er nogenlunde på bølgetop/bølgedal samtidig. At krydse mod vinden med meget lille sejlføring kan også være en løsning. Du skal ikke nødvendigvis regne med at præstere ret meget fremdrift - men det kan være en fin måde at klare sig på, indtil vejret bliver bedre.

 

3: Ligge underdrejet/lægge bi

At ligge underdrejet, eller at lægge bi er en gammel, traditionel måde at klare sig på i hårdt vejr. Moderne både er ikke altid designet og balanceret på en måde, som gør teknikken velegnet, og metoden bliver sjældent brugt i vore dage. Men særligt for ældre, langkølede bådtyper kan det være relevant at ligge underdrejet og vente på bedre vejr. Prøv det gerne under kontrollerede forhold, så du ved, hvordan netop din båd reagerer.

Sådan gøres det: Når båden sejler kryds, vender du - til at begynde med præcis som under en normal vending. Men i det her tilfælde lader du læ skøde forblive sat, så forsejlet bakker. Storsejlsskødet løsnes, og reguleres så båden balancerer, men uden at storsejlet bidrager med egentlig fremdrift. Roret lægges i borde, så båden styrer op mod vinden. Den bakkede fok presser nu båden mod læ, mens roret presser båden mod luv. Tanken er at disse to kræfter skal modvirke hinanden, og holde båden i balance, med storsejlet som regulerende faktor. Når det fungerer efter hensigten, bliver båden liggende med stævnen skråt mod bølgerne og vinden - uden egentlig fart fremad, men også uden at drive med vinden. Roret kan fastgøres, så hele mandskabet teoretisk set kan opholde sig under dæk, og kun sørge for at holde udkig - indtil vejret bliver bedre.

 

Find mere her

Sejlertipset her er hentet fra Sejlerbogens kapitel om sejlads i hårdt vejr. Du kan finde 334 sider om hvordan du kan sejle bedre, sikrere og sjovere ved at bestille hele bogen her. Frem til 21. december er der julerabat på 80 kr. - hent din rabat ved at skrive "JULETILBUD 2012" i kuponfeltet, når du bestiller.

Find os også på Facebook

Betal med følgende kort

Facebook